Distribúcia letákov

Referencie

Distribúcia letákov je určená na neadresnú distribúciu letákov, časopisov, brožúr, novín, reklamných materiálov a prospektov.

Hlavnou náplňou neadresnej distribucie letákov je poskytovať firmám zákaznícky servis a poradenstvo v oblasti plánovania, realizácie a zefektívňovania samotnej distribúcie. Každému zákazníkovi vypracujeme distribučný plán na zaručenie úspechu distribúcie.